banner

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. GIỚI THIỆU

2. KHI NÀO YODY SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

3. YODY SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

5. COOKIES

6. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

7. CHÚNG TÔI GIỮ NHỮNG THÔNG TIN NÀO VÀ YODY BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG NHƯ THẾ NÀO?

8. YODY CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI TRUY CẬP HAY KHÔNG?

9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

10. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

11. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

12. YODY SẼ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?

13. BẠN CÓ THỂ RÚT LẠI SỰ CHO PHÉP, XÓA YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHUNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

14. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  • Chào mừng đến với trang web YODY Careers (“YODY” hoặc “chúng tôi”). Công ty cổ phần thời trang YODY (“YODY”) nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quyền riêng tư và cam kết tôn trọng các quyền và mối quan tâm về quyền riêng tư của tất cả ứng viên xin việc, nhân viên và người dùng của trang web YODY Careers và các hệ thống và dịch vụ tuyển dụng liên quan (gọi chung là "Trang web"). Chúng tôi nhận thức rõ về tầm quan trọng của thông tin cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có nghĩa vụ quản lý, bảo vệ, và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hoặc “Chính sách”) được xây dựng để bạn hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi chúng tôi lấy từ bạn, cho dù là hiện tại hay trong tương lai, đồng thời hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định sáng suốt trước khi cung cấp bất kì thông tin cá nhân cho chúng tôi.

  • “Dữ Liệu Cá Nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể xác định được danh tính, hoặc từ các dữ liệu nói trên và những thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể bao gồm tên, mã định danh và thông tin liên lạc.

  • Bằng việc truy cập Trang web gửi đơn ứng tuyển hoặc bất kỳ truy vấn liên quan đến nghề nghiệp cho chúng tôi thông qua bất kỳ kênh nào, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận những phương pháp, yêu cầu, những chính sách được nêu trong Chính sách bảo mật, và theo đây, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý thông tin cá nhân của bạn như đã diễn giải ở đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN HOẶC NHỮNG C U HỎI VỀ VIỆC LÀM KHÁC, KHÔNG ỦY QUYỀN CHO BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐỂ THAY MẶT BẠN NỘP NHỮNG THÔNG TIN ĐÓ, TRUY CẬP VÀO TRANG MẠNG HOẶC BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào về Chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn những thay đổi ấy bao gồm thông qua việc đăng tải những thay đổi ấy hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và tương tác khác với chúng tôi liên quan đến bất cứ việc làm tiềm năng nào sẽ được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với những thay đổi trong Chính sách bảo mật này.

  • Bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập liên quan đến đơn ứng tuyển của bạn hoặc từ Trang web của chúng tôi đều được bảo vệ bởi Chính sách Bảo mật tại thời điểm thông tin đó được thu thập. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng tải những thay đổi đó trên Trang web bằng cách gửi thư điện tử hoặc thông báo khác cho bạn, và chúng tôi sẽ cập nhật “Thời gian cập nhật cuối” để cho biết khi nào những thay đổi có hiệu lực. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các bộ phận vận hành và các công ty liên kết của YODY.

  • Chính sách này áp dụng đồng thời cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm mục đích ghi đè các thông báo hoặc điều khoản đó trừ khi chúng tôi tuyên bố rõ ràng khác.