banner

Kiểm tra xem bạn đã có vé bước lên chuyến bay cùng chúng tôi?

Tra cứu thông tin ứng tuyển

Mã tra cứu được gửi qua số điện thoại hoặc email khi nộp thành công hồ sơ ứng tuyển. Bạn vui lòng kiểm tra tin nhắn hoặc gmail và copy chính xác viết thường/viết hoa (nếu có)